Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökanden, det vill säga det
bolag eller organisation som står bakom ansökan.

Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd.
Aktuella avgifter hittar ni på kungsbacka.se
Betalning görs till bankgiro 426-4610. Viktigt att ange 7102 3112 267 863 samt namn på sökande vid betalning.
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Bolagsnamn     
Adress     
Postadress          
Telefon    
E-post  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->