Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökanden, det vill säga det
bolag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan.

Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd.
Ansökningsavgiften för ett tillfälligt serverings-
tillstånd till slutet sällskap är för närvarande 1 110 kr. Betalning görs till bankgiro 426-4610. Viktigt att ange 8292 3134 267 samt namn på sökande vid betalning.
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Namn     
Adress     
Postadress          
Telefon    
Epost  
Kontaktperson  
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->