Bekräfta information. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd. Bolaget kommer att faktureras en ansökningsavgift när denna ansökan skickats in. Aktuella avgifter hittar ni på kungsbacka.se.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext