Bekräfta information. Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd. Bolaget kommer att faktureras en ansökningsavgift när denna ansökan skickats in. Avgiften för ansökan är 8 450 kr.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext