Kontakt

E-post: serveringstillstand@kungsbacka.se

Kundcentret Kungsbacka direkt
0300-83 40 00

Telefontider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Besöksadress
Omsorgens Hus, Kraftvägen 3

Postadress
Kungsbacka kommun
Miljö & Hälsoskydd
434 20 KUNGSBACKA