Hur blir jag webbkund?

För att kunna bli webbkund måste ditt/ert bolag ha ett stadigvarande serveringstillstånd i Kungsbacka kommun.

Som webbkund har du tillgång till de e-tjänster som finns gällande serveringstillstånd.

Som tillståndshavare kan du ge fullmakt till en eller flera personer som har behörighet att anmäla och ansöka om ändringar för ditt befintliga serveringstillstånd. Fullmakten finns att hämta här.

Du kan självklart också ansöka om ett nytt serveringtillstånd utan att vara webbkund.